L'enllumenat exterior privat 
   
El problema L’enllumenat públic no és pas l’únic responsable de la contaminació lumínica. Qualsevol enllumenament projectat a l’exterior, com la llum que surt per les finestres, els rètols, els aparadors, etc. és també  un contaminant lumínic. 

Tampoc en l’enllumenat privat no es té en compte que la direcció de la llum ha d’anar de dalt a baix, cap a terra. 

I cada cop és més intensa i més habitual, en la societat desenvolupada, la lluminària privada amb afectació sobre l’exterior. 
 

La proposta    
   
 
Establir un diàleg entre l’ajuntament i  les empreses i els particulars perquè en la il·luminació de recintes privats exteriors, façanes i rètols publicitaris s’atenguin, en la mesura que sigui possible, les normes de reducció de la contaminació lumínica nocturna i els criteris d’eficiència del consum energètic. 

Condicionar els permisos per a noves instal·lacions industrials, comercials i de lleure al compliment de les normes i dels criteris de minimització de la contaminació lumínica. 
 
 

La pràctica
  • Restringir l’ús de canons làser dirigits cap al cel des d’instal·lacions turístiques i de lleure amb finalitats de reclam i publicitàries.
  • Utilitzar làmpades de baix consum i de llum vermella en els aparadors i rètols publicitaris.
  • Establir un horari d’obertura i tancament dels llums dels aparadors i rètols publicitaris.
  • Apagar els llums exteriors en jardins privats quan no siguin realment necessaris. 
  • No fer servir lluminàries tipus globus sense l’apantallament que eviti la projecció de llum per sobre de l’horitzontal en la decoració de jardins.
  • Usar projectors de pantalles asimètriques per il·luminar façanes i dirigir sempre que sigui possible el flux lluminós de dalt a baix. 
El preu  
 
 
En general, aplicar les mesures correctores per minimitzar la contaminació lumínica no té cap cost addicional. 

En els casos que calgui realitzar alguna inversió, l’estalvi energètic que genera fa que es recuperi a curt termini. 
 

(Fitxa realitzada amb la col·laboració del Col·lectiu Cel Fosc) 

Oficina d'Informació Ambiental 
Av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona 
Tel.: 934 445 000   Fax. 934 198 709 
Correu electrònic: wsia@correu.gencat.es 
Web a Internet: http://www.gencat.es/mediamb/index.htm

 
 
Programa de foment de la sostenibilitat a escala local  
Fitxa 10 - Novembre 1998

Pàgina creada: 22/12/1998 
© Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
Fitxa 11