La contaminació lumínica afecta la vida silvestre 
   
El problema El cel nocturn de pobles i ciutats ha deixat de ser fosc per la inadequada utilització de la llum artificial. 

L’enllumenat exterior mal planificat i de mala qualitat, així com els projectors làsers i canons de llum, són la causa principal de la contaminació lumínica que altera els cicles vitals de moltes espècies lligades al ritme diürn-nocturn natural. 
 

 • Per a moltes espècies, la foscor és el seu hàbitat.
 • De fet, és a la nit quan hi ha una major activitat biològica.
 • Els animals de costums diürns també necessiten descansar, necessiten dormir a la nit.
Ara, en molts llocs la nit ja no existeix. La capacitat d’emissió lumínica de les actuals instal·lacions és molt superior del que la natura pot suportar. Els animals nocturns no troben el seu espai vital i minven les seves poblacions. Les espècies migratòries poden patir desorientació. 
 
La proposta    
   
 
Dissenyar un pla d’il·luminació que: 
 
 • Satisfaci les necessitats del ciutadà.
 • Respecti el cel fosc que necessiten les espècies nocturnes. 
 • Adapti l’enllumenat públic a les mesures de minimització de la contaminació lumínica perquè  la natura no noti la nostra producció de llum.
 
La pràctica
 • Instal·lar llums l’emissió de raigs dels quals no sobrepassi el pla horitzontal, i dirigir-los on calgui. La llum que es dispersa cap a altres zones que no són convenients d’il·luminar és la que afecta la conservació de la biodiversitat.
 •  Evitar l’ús de raigs de llum dirigits cap al cel.
 • Utilitzar la potència lumínica necessària per cobrir les necessitats del ciutadà sense perjudicar la fauna.
 • Il·luminar cap a terra i utilitzar una òptica que creï uns cons de llum tan aguts com sigui possible per evitar la dispersió de la llum.
 • Utilitzar llum vermella en comptes de blava o blanca. Radiacions per sobre dels 600 m  m   ja en la franja del vermell, són gairebé invisibles per a la majoria d’organismes.
 • Evitar les làmpades de mercuri perquè són especialment agressives per a moltes espècies animals, especialment els invertebrats que són la base alimentària d’altres animals superiors.
 
El preu  
 
 
Adequar l’enllumenat públic a les mesures per a la protecció de la biodiversitat; significa una inversió que s’amortitza a curt termini, tal com s’indica a les fitxes número 9 i 11, i a llarg termini perquè preservem el nostre patrimoni natural. 
 
Fitxa realitzada amb la col·laboració del Col·lectiu Cel Fosc  
 

Oficina d'Informació Ambiental 
Av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona 
Tel.: 934 445 000   Fax. 934 198 709 
Correu electrònic: wsia@correu.gencat.es 
Web a Internet: http://www.gencat.es/mediamb/index.htm

 
 
Programa de foment de la sostenibilitat a escala local  
Fitxa 12 - Novembre 1998

Pàgina creada: 22/12/1998 
© Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
Fitxa 13