La sensibilització dels professionals i la ciutadania 
   
El problema La manca de percepció per part dels ciutadans i dels diversos professionals de la problemàtica ambiental que suposa la contaminació lumínica. 

El desconeixement general dels beneficis econòmics, de qualitat de vida i de seguretat que comportaria un ús més racional de l’enllumenat. 

El desconeixement de les possibles mesures pràctiques que es poden emprendre. 

 

La proposta    
   
 
Explicar els problemes ambientals derivats de la contaminació lumínica. 

Informar els ciutadans sobre les normes bàsiques d’enllumenat exterior i els beneficis ambientals i econòmics de la seva aplicació.  

Deixar clar que les mesures de reducció de la contaminació lumínica no signifiquen menys punts de llum ni menys nivell d’il·luminació, sinó il·luminar millor i aprofitar-la millor. 

Desenvolupar programes de formació destinats  als diferents agents implicats en l’enllumenat públic: arquitectes, enginyers, gestors municipals... 
 

La pràctica
 • Dissenyar campanyes de sensibilització ciutadana que expliquin a tothom que:
  - La llum també pot ser un contaminant. 
  - Il·luminar millor no vol dir posar més llums sinó dirigir-los on  
    cal, cap a terra. 
  - Per combatre la contaminació lumínica, tots podem fer coses. 
  - Excés de llum i bona visibilitat no són la mateixa cosa. 
   
   
 • Sensibilitzar els professionals que dissenyen el pla d’enllumenat exterior sobre la problemàtica de la contaminació lumínica perquè:
  - incorporin en els seus projectes una il·luminació   
    ambientalment correcta, 
  - estudiïn alternatives més eficients i estalviadores, 
  - creïn i difonguin estàndars per a una correcta il·luminació. 
   
 • Sensibilitzar els professionals de la informació sobre la problemàtica de la contaminació lumínica i la importància de la seva difusió a través dels mitjans de comunicació.
 • Sensibilitzar els gestors municipals perquè prenguin consciència de la problemàtica de la contaminació lumínica, adoptin mesures per revisar l’enllumenat públic i engeguin campanyes de sensibilització ciutadana.
 • Sensibilitzar els nens a través de campanyes de formació a les escoles que faran que les generacions futures donin importància a aquest tema.
 • Aplicar les mesures per combatre la contaminació lumínica des de l’ajuntament i informar la ciutadania dels resultats obtinguts.
 
El preu  
 
 
El preu d’una campanya depèn del mitjà que s’utilitzi, però convé utilitzar els canals de comunicació ja existents com ara el butlletí local, el web corporatiu o encartaments en trameses ja existents (programa de la festa major, etc.).  

No obstant, el que cal és convèncer amb l’exemple col·lectius  o persones estratègics que puguin fer-ne difusió en els seus respectius àmbits d’actuació. 
 

Fitxa realitzada amb la col·laboració del Col·lectiu Cel Fosc  Oficina d'Informació Ambiental 
Av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona 
Tel.: 934 445 000   Fax. 934 198 709 
Correu electrònic: wsia@correu.gencat.es 
Web a Internet: http://www.gencat.es/mediamb/index.htm
 
 
Programa de foment de la sostenibilitat a escala local  
Fitxa 13- Novembre 1998

Pàgina creada: 22/12/1998 
© Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
Fitxa 14