Cel Fosc - Evita la contaminació lumínica

- La Llei aprovada pel Parlament de Catalunya.
- La Ley aprobada por el Parlament de Catalunya.


Publicació de la Llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC 3407.

Publicación de la Ley en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC 3407.


El Parlament de Catalunya aprova per unanimitat la Llei d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

  • Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, núm 187, 28-maig-2001
    pàg. 15-21 (PDF 650Kb).

A la espera de la traducción de la ley al castellano, aquí está el texto oficial del proyecto de ley:

Fitxes del Dept. de Medi Ambient sobre criteris ambientals per a la gestió municipal :

Pots trobar altres normatives i reglaments en la biblioteca Cel Fosc.


Envia feedbackhttp://www.celfosc.org/